Rury izolowane

Oferujemy powłoki wewnętrzne oraz trójwarstwową izolację antykorozyjną wykonywaną na rurach stalowych do przesyłu gazu, ropy, paliw płynnych i wody.

Oferujemy izolację zewnętrzną na rurach stalowych o średnicach od 21,3mm – 1220 mm oraz powłokę wewnętrzną w zakresie średnic od 219,1 mm – 1220 mm.

Nasza Oferta obejmuje następujące typy izolacji

 • trójwarstwowa izolacja polietylenowa – 3LPE wg DIN 30670
 • trójwarstwowa izolacja polipropylenowa – 3LPP wg DIN 30678
 • jednowarstwowa izolacja epoksydowa – FBE wg DIN 30671
Rodzaj izolacji Typ izolacji Grubość izolacji w zależności od średnicy zewnętrznej rur
33,7-114,3 mm 133,0-273,0 mm 323,9-457,0 mm 508,0-559,0 mm 610,0-762,0 mm 813,0-1220 mm
Polietylenowa N-n, S-n
N-v, S-v
1,8 mm
2,5 mm
2,0 mm
2,7 mm
2,2 mm
2,9 mm
2,5 mm
3,2 mm
2,5 mm
3,2 mm
3,0 mm
3,7 mm
Polipropylenowa std 1,8 mm 2,0 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,5 mm 2,5 mm

Realizujemy dostawy rur izolowanych:
do zastosowań budowy rurociągów gazowych, naftowych przesyłu mediów płynnych

 • ze szwem : wzdłuznym i spiralnym
 • bez szwu

 

w średnicach : od DN 20 do DN 1220

w następujących izolacjach:

 • 3LPE wg DIN 30670 – trójwarstwowa izolacja polietylenowa
 • 3LPP wg DIN 30678 – trójwarstwowa izolacja polietylenowa
 • 3LPE/3LPP – trójwarstwowa izolacja polietylenowa
 • FBE wg DIN 30671 – jednowarstwowa izolacja epoksydowa

Powłoki antykorozyjne

 • zewnętrzna trójwarstwowa izolacja polietylenowa 3LPE, 3LHDPE, 3LPP, EP wg DIN 30670, DIN 30672, DIN 30678, DIN 30671,
 • zewnętrzne powłoki antykorozyjne SYNERGY kl. C, B, A,
 • wewnętrzne powłoki epoksydowe i poliuretanowe,
 • wewnętrzna powłoka cementowa.