Przeliczniki

Wzór na obliczenie masy 1 metra rury stalowej.

Masa 1 metra bieżacego rury stalowej = (([średnica zewnętrzna rury]-[grubość ścianki])*[grubość ścianki])/40,5