Pozostałe wyroby

BLACHY

 • zimnowalcowane
 • gorącowalcowane
 • ocynkowane
 • na pokrycia

KSZTAŁTOWNIKI

Kształtowniki zimnogięte:

 • Kątowniki równoramienne
 • Kątowniki nierównoramienne
 • Ceowniki równoramienne
 • Ceowniki półzamknięte
 • Kształtowniki zamknięte kwadratowe
 • Kształtowniki zamknięte prostokątne

Kształtowniki gorącowalcowane:

 • Kątowniki równoramienne
 • Kątowniki nierównoramienne
 • Ceowniki zwykłe
 • Ceowniki ekonomiczne
 • Dwuteowniki zwykłe
 • Dwuteowniki równoległościenne
 • Dwuteowniki szerokostopowe HEA, HEB, HEM
 • Dwuteowniki wg JIS